Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Бизнесийн зээл

Бид ЖДҮ, бизнес эрхлэгчид та бүхний бизнесийг дэмжих зорилгоор уян хатан нөхцөл бүхий бизнесийн зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Зээлийн зориулалт – бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг, орлого болон эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, бараа материал татах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, засварлах, шинээр худалдан авах.

Дэлгэрэнгүй

Шуурхай зээл

Богино хугацаанд гарсан санхүүгийн хэрэгцээнд зориулсан зээл. Олгох хугацаа нь бусад зээлийнхээс богино. - Зээлийн хэмжээ их
- Бүрдүүлэх материал цөөн
- Давтан зээл тутамд зээлийн хүү буурна
- Зээлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэнэ

Дэлгэрэнгүй

Ногоон зээл

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх, агаар ба хөрсний бохирдлыг бууруулах, утаагүй болон экологийн цэвэр үйлдвэрлэл эрхлэх, газар тариалан эрхлэх, мод үржүүлэг хийх зэрэг байгаль орчинд эерэгээр нөлөөлөх үйлдвэрлэл эрхэлж, эко төсөл хэрэгжүүлж буй ААН, байгууллага, хувь хүмүүст төслийн үндсэн дээр олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Хэрэглээний зээл

Гэр ахуйн бараа, тавилга, автомашин худалдан авах, амьдралын нөхцөлөө сайжруулах, орон сууцаа засварлах, сургалтын төлбөр төлөх, мөн хувийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө /багахан хэмжээгээр/ нэмэгдүүлэх зориулалтаар хувь хүнд олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн бэл бэнчингийн тайлан

“Capgөmini” зөвлөгөө, үнэлгээ, мэдээлэл, технологийн компаниас жил бүр гаргадаг “Дэлхийн бэл бэнчингийн тайлан”-г хүргэе. 2015 оны байдлаар дэлхийн хамгийн олон баячууд буюу 5,1 сая ...

Онцлох бүтээгдэхүүн

Бизнес

500саяхүртэл

 • Хэмжээ 500 сая хүртэл
 • Хүү 3,5-3,0%
 • Хугацаа 1-36 сар
 • Шимтгэл 0.5%
 • Зээлийн хэмжээ их
 • Бүрдүүлэх бичиг баримт цөөн

Шуурхай

200саяхүртэл

 • Хэмжээ 200 сая хүртэл
 • Хүү 4,5-4,0%
 • Хугацаа 1-6 сар
 • Шимтгэл 0.5%
 • Зээлийн хэмжээ их
 • Бүрдүүлэх бичиг баримт цөөн

Ногоон зээл

100саяхүртэл

 • Хэмжээ 100 сая хүртэл
 • Хүү 3,0-2,5%
 • Хугацаа 1-6 сар
 • Шимтгэл 0.5%
 • Зээлийн хэмжээ их
 • Бүрдүүлэх бичиг баримт цөөн